Event & Activation

Nội dung:

Đưa ra giải pháp và tiến hành thực hiện các chương trình, sự kiện,... cho các khách hàng

Dịch vụ

Hội nghị Khách hàng
Launching
Roadshow
Live show
Triển lãm &  Hội thảo

Stakeholder engagement
Speaking opportunities

Liên hệ với NBN để biết thêm chi tiết.

Nguồn NBN media

Bài viết liên quan