Mobiphone-Fanpage 2013-2014

Mobiphone-Fanpage 2013-2014

Dự án Fanpage Mobiphone 2013-2014  
Mobiphone-Bản tin nội bộ

Mobiphone-Bản tin nội bộ

Xây dựng bản tin nội bộ cho nhân viên trong Công ty  
Viettel-Truyền thông di động

Viettel-Truyền thông di động

Dự án triển khai Tin tức SMS cho khách hàng Viettel