Phòng khám tâm trí Sài Gòn- Chiến dịch Radio 2014

Dự án: Tài trợ chương trình radio “Vì sức khỏe của bạn” phát sóng trên VOH. 

Phong kham tam tri Sai Gon- Chien dich Radio 2014
Phòng khám tâm trí Sài Gòn

 Liên hệ với NBN Media để nhận thêm thông tin chia sẻ chi tiết về dự án. 

Nguồn NBN media

Bài viết liên quan